LMCG Instagram

Lean Exchange Club - Czerwiec 2018

JAK ZAANGAŻOWAĆ PRACOWNIKÓW DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA?

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA; OSTROWSKIEGO 22; WROCŁAW
Odbyło się 21 CZERWCA 2018

 

Spotkanie dotyczyło:

  • Specyfiki polskich przedsiębiorstw i ich podejścia do Lean. Blaski i cienie wdrażania Lean po Polsku.
  • Problemów, z jakimi borykają się Managerowie w procesie wdrażania Lean/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia.
  • Pułapek, w jakie wpadają organizacje wdrażając Lean
  • Sposobu, w jaki radzą sobie wybrane firmy z problemem właścicielskiego podejścia do działań ciągłego
    doskonalenia
  • Ciekawych przykładów z wdrożeń Lean przy jednoczesnym uzyskaniu zaangażowania pracowników w działania
  • Korzyści płynących z właściwego podejścia do wdrażania Lean. 

 

 

 

^