LMCG Instagram

Wdrażanie TWI

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Celem projektów w obszarze wdrażania TWI jest przygotowanie kadry do realizacji Instruktaży Stanowiskowych, wsparcie procesów odpowiednimi metodami ich doskonalenia i budowanie relacji z pracownikami dla uzyskania właścicielskiego podejścia pracowników do zadań i pracy w organizacji.
Niejednokrotnie okazuje się, że przy wdrażaniu TWI napotykamy na nieaktualne Instrukcje pracy, nieoptymalne procesy, brak wskaźników procesowych i inne - wtedy też doskonalimy te obszary, aby TWI mogło być wdrażane na właściwym podłożu.

Przykładowe tematy projektów optymalizacyjnych znajdują się poniżej.
Prosimy o kontakt, jeśli obszar, który Państwa interesuje nie jest umieszczony na liście.

Doradztwo: Wdrażanie TWI 

Projekty wdrażające system szkoleń stanowiskowych wg metodologii TWI w organizacjach - Instruktaże stanowiskowe

Projekty doskonalące metody pracy wg metodologii TWI w organizacjach

Projekty doskonalące relacje z pracownikami wg metodologii TWI w organizacjach

^