LMCG Instagram

Wdrażanie Narzędzi Zarządzania Jakością

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Dla każdego klienta/konsumenta kluczowe jest to jak dobry jest produkt lub usługa. Najwyższa jakość i zadowolenie klienta zapewnia satysfakcję a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Jakość produktu jest efektem wielu składowych a przede wszystkich odpowiedniego zaplanowania procesu wdrożenia produktu lub usługi do wdrożenia. Proponowane przez nas wsparcie polega na kompleksowym wsparciu oceny jakościowej procesów, zaplanowaniu ich rozwoju oraz wdrożeniu narzędzi zarządzania jakością.
W momencie kiedy pojawia się odchylenie od standardu lub reklamacja zapewniamy wsparcie w procesie analizy problemu, rozmowy z klientem i zdefiniowania działań zaradczych i korygujących.

Przykładowe tematy projektów optymalizacyjnych znajdują się poniżej.
Prosimy o kontakt, jeśli obszar, który Państwa interesuje nie jest umieszczony na liście.

Doradztwo: Wdrażanie narzędzi Zarządzania Jakością

Audyt potencjału dostawcy – ocena kondycji potencjalnego dostawcy

Wdrażanie Narzędzi planowania jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis)

Wdrażanie SPC (Statistical Process Control) – statystyczna kontrola procesu w produkcji seryjnej

MSA (Measurement Systems Analysis) – ocena systemów pomiarowych w procesie

Proces analizy reklamacji i działań zapobiegających – problem solving – raporty 8D, raport A3

^