LMCG Instagram

Wdrażanie Narzędzi Lean Office

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Celem projektów nastawionych na wdrażanie narzędzi Lean Office jest przygotowanie organizacji do efektywniejszego działania w procesach usługowych, sprzedażowych również procesów End to End. Nasze podejście oparte jest o konkretne cele i wskaźniki do osiągnięcia. Doskonalimy procesy przy jednoczesnym rozwijaniu ludzi i ich kompetencji. Budujemy świadomość konieczności optymalizacji, standaryzacji, wizualizacji. Pokazujemy liczby, dane, fakty w oparciu o badania migawkowe i na tej bazie formułujemy wnioski i rekomendacje. Efekty pokazujemy w sposób wyliczany w odniesieniu do mapy stanu obecnego i przedstawiając mapę stanu docelowego. Wspólnie z pracownikami z obszaru wypracowujemy rozwiązania, które doskonalą proces i są możliwe do wdrożenia. Współpracujemy z IT, definiując najprostsze sposoby realizacji usprawnień.

Przykładowe tematy projektów optymalizacyjnych znajdują się poniżej.
Prosimy o kontakt, jeśli obszar, który Państwa interesuje nie jest umieszczony na liście.

Doradztwo: Wdrażanie narzędzi Lean Office

Projekty doskonalące procesy w usługach

Standaryzacja pracy handlowca

Standaryzacja pracy w usługach

Projektowanie procesów w obszarach sprzedaży i usług również procesów End to End

Ustalanie celów w procesach

Visial Management w procesach

^