LMCG Instagram

Opracowanie Strategii i zarządzanie w kulturze Lean

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Celem projektów w obszarze Opracowanie strategii i zarządzanie w kulturze Lean jest zbudowanie systemów wspierających osiąganie większych efektów biznesowych z mniejszym wysiłkiem organizacyjnym i kosztowym przy zachowaniu wysokiej jakości usług i produktów i efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich.

Przykładowe tematy projektów optymalizacyjnych znajdują się poniżej.
Prosimy o kontakt, jeśli obszar, który Państwa interesuje nie jest umieszczony na liście.

Doradztwo: Opracowanie strategii zarządzania w kulturze Lean 

Diagnoza organizacji / Audyt Lean Management

Budowanie modeli operacyjnych organizacji

Gemba Kanri - Standaryzacja pracy Menadżerskiej

Hoshin Kanri - Tworzenie drzewa celów i wskaźników organizacji

Budowanie efektywnych systemów sugestii (Kaizen)

^