LMCG Instagram

Akademie Lean

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Odpowiadając na potrzeby rozwoju ludzi i organizacji, przygotowaliśmy Akademię Lean Management, Akademię TWI oraz Akademię Zarządzania Projektami Lean. Te trzy spójne merytorycznie Akademie, mają przemyślaną konstrukcję, opartą o szkolenia/warsztaty, zadania wdrożeniowe/projekty, wsparcie działań poprzez konsultacje a kończą się egzaminem i certyfikacją umiejętności na odpowiednim poziomie (Lean Leadera, Lean Coacha, Lean Managera, Trenera TWI, Koordynatora Projektów Lean). Taki układ pozwala na osiągnięcie efektów w dwóch aspektach: na poziomie umiejętności uczestników Akademii i wdrożenia w organizacji, dzięki realizacji zadania/projektu, pod kontrolą konsultantów wspierających certyfikację. Egzamin, w każdej Akademii, jest kluczowym momentem Akademii. Studenci mobilizują zasoby do uzyskania jak najlepszego wyniku, a wytyczne do zadania wdrożeniowego pozwalają na wyliczenie efektów z podjętych działań wdrożeniowych, dzięki czemu inwestycja finansowa w Akademię zwraca się i procentuje w organizacji.

Akademia Lean Management

Akademia TWI

Akademia Zarządzania Projektami Lean 

^