LMCG Instagram

Zarządzanie projektami w sytuacjach kryzysowych

Cele:

 • Zrozumienie funkcji i zadań Kierownika Projektu
 • Przećwiczenie wybranych technik rozwiązywania problemów powstających w trakcie realizacji projektu
 • Praktyczny trening zespołowego rozwiązywania problemu
 • Określenie warunków skutecznego rozwiązywania problemów w projektach

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Diagnozowanie oraz definiowanie problemów w trakcie realizacji projektów (5W2H, SMART)
 • Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemów
 • Trening umiejętności stosowania wybranych narzedzi rozwiązywania problemów jak: Diagram Ishikawy, 5x why, matryca priorytetów
 • Zespołowe rozwiązywanie problemu – case study
 • Warunki skutecznego rozwiązywania problemów w projektach

Efekty:

 • Umiejętność diagnozowania i definiowania problemów
 • Umiejętność stosowania wybranych technik rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie projektem w trudnych sytuacjach w sposób ustrukturyzowany

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^