LMCG Instagram

Zarządzanie Projektami Lean – cz. II

Cele:

 • Przećwiczenie umiejętności realizacji budżetu projektu
 • Uświadomienie faz pracy zespołu projektowego i dopasowanie działań do nich
 • Przygotowanie do zarządzania projektami z poziomu wskaźników
 • Zapoznanie z metodykami zarządzania projektów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Czym jest budżet projektu oraz korzyści płynące z zaplanowania budżetu
 • Fazy pracy zespołów projektowych
 • Narzędzia zarządzania projektami, w poszczególnych etapach
 • Metody monitorowania postępów prac w projekcie
 • Wskaźniki efektywności kosztowej CPI oraz efektywności harmonogramowej SPI
 • Omówienie głównych metodyk zarządzania projektami PMBOK (Project Management Body of Knowledge) oraz PRINCE 2

Efekty:

 • Umiejętność tworzenia budżetu projektu
 • Znajomość faz pracy zespołów projektowych dla uzyskania lepszej skuteczności realizacji zadań i dopasowania narzędzi do fazy
 • Umiejętność zarządzania projektem z poziomu wskaźników efektywności kosztowej i harmonogramowej
 • Znajomość metodyk PMBOK i PRINCE 2 oraz różnic między nimi

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^