LMCG Instagram

Akademia Zarządzania Projektami Lean

Rozwijając ludzi, doskonalimy procesy biznesowe

Nasza oferta uzupełniona jest o Akademię Zarządzania Projektami Lean, z uwagi na duży wpływ sposobu wdrażania Lean na efekty w organizacji. Wdrażanie Lean/Kaizen nie jest projektem, jest ciągłym sposobem/metodą/filozofią na uzyskiwanie lepszych efektów z działań, na poprawę skuteczności podejmowanych zadań operacyjnych, na lepszy sposób pracy. Jednak Lean/Kaizen należy wdrażać w sposób projektowy, aby mieć kontrolę nad wdrożeniem i zapewnić sobie sukces w określonym czasie. Akademia Zarządzania Projektami opiera się na aspektach twardych (narzędziach zarządzania projektami, dostosowanymi do wdrażania Lean/w organizacji) oraz na miękkich, czyli związanych z wdrażaniem zmiany i zarządzaniem ludźmi, przekonaniem pracowników do Lean, tak by szybciej osiągnąć zakładany efekt. Konstrukcja Akademii ZP, jak i każdej innej Akademii, oparta jest o szkolenia/warsztaty kontynuowane na GEMBA, poprzez realizację projektów z obszarów operacyjnych, wspartych konsultacjami i zakończonych egzaminem i certyfikacją na Koordynatora Projektów Lean. Uczestnicy uczą się tworzyć karty projektu Lean, harmonogramy, omawiać wygenerowane ryzyka projektu i inne projektowe, dbając o zespół i rozliczając się w Komitecie Sterującym przed sponsorem projektu z wyznaczonych celów. Naszym zadaniem jest przygotować studentów do realizacji tych zadań, tak by projekty były zarządzane w organizacji i szły zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zarządzanie projektami Lean

^