LMCG Instagram

Współpraca w zespole projektowym

Cele:

 • Poznanie stylów działania w zespole oraz ich cech charakterystycznych
 • Zdefiniowanie standardów spotkań zespołowych (kick-off, follow-up)
 • Poznanie typów zachowań w sytuacjach konfliktowych oraz ich charakterystyk

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Gra symulacyjna
 • Style działania w zespole wg Glenn’a Parkera
 • Przygotowanie do spotkania (określenie celu spotkania, przygotowanie prezentacji koncepcji projektu, uzasadnienia, zobowiązania i ustalenia zasad wzajemnej współpracy w trakcie realizacji projektu)
 • Standardy prowadzenia spotkań projektowych:
  1. Kick-off (spotkanie otwierające)
  2. Spotkanie weryfikujące status projektu – follow up
  3. Wypracowanie standardów i ćwiczenie realizacji wybranych z nich
 • Dlaczego tak trudno walczyć z paradygmatami?
 • Konflikty w zespole – rodzaje osobowości oraz jak sobie radzić wg Thomasa- Kilmann’a

Efekty:

 • Umiejętność budowania zespołu do działań projektowych
 • Umiejętność radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, w relacjach z członkami zespołu
 • Znajomość zasad i standardów spotkań zespołowych

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^