LMCG Instagram

Wprowadzanie zmian dzięki zarządzaniu projektami

Cele:

 • Przygotowanie do wdrażania projektów Lean jako zmiany w organizacji
 • Poznanie oraz zrozumienie źródeł oporu wobec zmian
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z oporem na zmiany
 • Przygotowanie sposobu postepowania przy wdrażaniu zmiany w początkowej fazie zarządzania projektami
 • Zapoznanie z przewodnikiem skutecznego wdrażania zmian

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Realizacja projektów a opór na zmiany – szanse i ryzyka
 • Postawy ludzi wobec zmian oraz rodzaje reakcji na zmiany.
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem na zmiany – case studies
 • „Umowa z górą” oraz „Umowa Zespołowa” – kluczowe narzędzia zarządzania zmianą
 • 5 kroków skutecznego wdrażania zmian – przewodnik

Efekty:

 • Umiejętność skutecznego przejścia przez fazy projektu bazując na wiedzy zarządzania zmianą
 • Umiejętność radzenia sobie z oporem na zmiany w szczególności w realizacji projektów Lean
 • Umiejętność angażowania zespołu i TOP Managementu

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^