LMCG Instagram

TWI Train the Trainers – szkolenie

Cele:

 • Praktyczne zrozumienie standardów przygotowania szkolenia
 • Zrozumienie i przećwiczenie radzenia z grupą
 • Przećwiczenie argumentacji i pracy z grupą
 • Przećwiczenie budowy scenariusza szkolenia
 • Przećwiczenie budowy list kontrolnych dla szkoleń
 • Omówienie warunków przeprowadzenie skutecznego szkolenia

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Standardy szkoleniowe – listy kontrolne, scenariusz
 • Praca z grupą – triki trenera
 • Praca z grupą – parafraza, postawa, modulacja głosu, zadawanie pytań
 • Udzielanie feedbacku
 • Praktyczne ćwiczenie prowadzenia szkoleń

Efekty:

 • Znajomość zasad prowadzenia skutecznych szkoleń
 • Znajomość zasad pracy z grupą
 • Znajomość technik angażowania grupy w pracę
 • Umiejętność budowania scenariusza szkoleniowego

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Praktyczne – trenowanie prowadzenia szkolenia
 • Scenki rodzajowe
^