LMCG Instagram

TWI Skuteczne Przywództwo

Cele:

  • Kształtowanie świadomości przywódczej kluczowej dla skutecznej realizacji funkcji przełożonego
  • Trening kluczowych umiejętności liderskich i kierowniczych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

  • Wprowadzenie: Lider, czyli kto?
  • Rola: Lider vs. rola: kierownik - definicje, podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia
  • Profil skutecznego Lidera - kluczowe cechy, umiejętności, zachowania
  • Narzędzia wspomagające efektywność Lidera: język korzyści, pochwała, reprymenda, Cele SMART.

Efekty:

  • Umiejętność wykorzystywania narzędzi skutecznego przywództwa
  • Umiejętność analizowania i stawiania skutecznych celów
  • Umiejętność udzielania feedbacku zespołowi

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

  • Scenki rodzajowe
^