LMCG Instagram

TWI Skuteczna współpraca w zespole

Cele:

 • Zbudowanie efektywnych zespołów
 • Stymulowanie oraz wzmacnianie współpracy w relacjach pionowych i poziomych
 • Przećwiczenie umiejętności działania w sytuacjach konfliktowych w zespole
 • Zbudowanie kompetencji moderowania spotkań́ zespołowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Grupa ludzi a zespół – gdzie tkwi różnica?
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Style działania w zespole – autodiagnoza wg Glenna M. Parkera
 • Typy zachowań w sytuacjach konfliktowych wg Thomasa – Kilmanna
 • Model Dwóch Zwycięzców
 • Moderowanie spotkań́ zespołowych: informacyjnych, omawiających wyniki, służących podejmowaniu decyzji

Efekty:

 • Zrozumienie roli zespołu w zarządzaniu
 • Poznanie etapów rozwoju zespołu oraz sposobów stymulacji rozwoju
 • Poznanie typów zachowań ludzi w zespole
 • Umiejętność moderowania spotkań zespołowych

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Scenki rodzajowe
^