LMCG Instagram

TWI Budowanie Relacji z Pracownikami

Cele:

 • Zapoznanie oraz praktyczny trening wykorzystania metody rozwiązywania i zapobiegania problemom: 4 kroki TWI -Relacje z Pracownikami (TWI-RP)
 • Ukształtowanie postaw i zachowań przełożonych ułatwiających przewidywanie, rozpoznawanie oraz rozwiazywanie problemów pracowniczych w oparciu o metodę 4 kroków TWI-RP

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Rola przełożonego w kształtowaniu relacji z pracownikami
 • Czym jest „dobre kierowanie”?
 • Czym jest problem i jak go rozwiązać?
 • Utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami - metoda 4 kroków
 • 4 podstawy dobrych relacji z pracownikami a zapobieganie problemom

Efekty:

 • Zrozumienie roli przełożonego w budowaniu relacji z pracownikami
 • Poznanie metod budowania relacji z pracownikami
 • Poznanie metod przewidywania zagrożeń w relacjach pracowniczych

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Scenki rodzajowe
^