LMCG Instagram

TWI Relacje Pracownicze i Przywództwo - Certyfikacja

Cele:

  • Potwierdzenie nabycia kompetencji TWI Leadera
  • Potwierdzenie nabycia kompetencji prowadzenia instruktaży/ doskonalenia metod pracy/budowania relacji przełożony podwładny zgodnie z metodologią TWI

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

  • Test Wiedzy
  • Pytania Otwarte
  • Praktyczny egzamin na Gemba
  • Część praktyczna w sali (odgrywanie ról TWI Leadera, praktyczne ćwiczenia)
  • Case study z działań na Gemba na podstawie określonych celów i zadań do realizacji.

Efekty:

  • Certyfikacja na TWI Leadera

Metodologia:

Pisemny test wiedzy
Pytania otwarte
Praktyczny egzamin w procesie
Studium przypadku
^