LMCG Instagram

TWI Instruowanie Pracowników – szkolenie

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera w XXI wieku
 • Zrozumienie i przećwiczenie budowy Arkusza Podziału Pracy - APP
 • Zrozumienie i przećwiczenie 4 Kroków Instruowania Pracowników

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie/ praca warsztatowa na Gemba


Program:

 • Rola lidera we współczesnych systemach zarządzania
 • Wyzwania przedsiębiorstw i liderów w XXI wieku
 • Wprowadzenie do TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundamentu do instruowania
 • 4 Kroki instruowania pracowników
 • Praktyczne Ćwiczenia – budowa APP oraz instruktaż

Efekty:

 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych – APP (Arkusz Podziału Pracy)
 • Zrozumienie wyzwań i roli lidera w nowoczesnych systemach zarządzania w XXI wieku

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Ćwiczenia praktyczne na Gemba – arkusze APP i instruktaż na rzeczywistych procesach
 • Scenki rodzajowe
^