LMCG Instagram

TWI Przeprowadzenie Instruktaży Stanowiskowych – wdrożenie

Cele:

  • Przećwiczenie prowadzenia warsztatów TWI- Instruowanie Pracowników
  • Trening umiejętności przekazywania wiedzy o wymaganiach stanowiskowych w organizacji
  • Zweryfikowanie poprawności prowadzenia warsztatu wprowadzającego do TWI, budowania Arkuszy Podziału pracy i prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

  • Ćwiczenie prowadzenia warsztatów wprowadzających do TWI IP
  • Weryfikacja poprawności przygotowanych Arkuszy Podziału Pracy
  • Ćwiczenie prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych na GEMBA

Efekty:

  • Umiejętność tworzenia standardów instruktażowych – APP (Arkusz Podziału Pracy)
  • Umiejętność prowadzenia skutecznych instruktaży

Metodologia:

  • Ćwiczenia praktyczne na Gemba – arkusze APP i instruktaż na rzeczywistych procesach
^