LMCG Instagram

TWI Prowadzenie Instruktaży Stanowiskowych - Certyfikacja

Cele:

  • Sprawdzenie wiedzy z zakresu TWI IP
  • Weryfikacja umiejętności przygotowania Arkuszy Podziału Pracy
  • Potwierdzenie umiejętności prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

  • Test Wiedzy
  • Egzamin ustny / Pytania Otwarte
  • Praktyczny egzamin prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych na Gemba

Efekty:

  • Certyfikacja na Trenera TWI IP (Trener TWI – Instruktaże Pracownicze)

Metodologia:

Pisemny test wiedzy
Pytania otwarte
Praktyczny egzamin z instruktażu w procesie
^