LMCG Instagram

TWI Doskonalenie Metod Pracy – zadanie wdrożeniowe

Cele:

 • Wdrożenie standardów narzędzi z obszaru Doskonalenia Metod Pracy dopasowanych do specyfiki i wymagań danej firmy
 • Poprawa wykonanych działań doskonalących
 • Zaplanowanie kolejnych kroków doskonalenia
 • Wsparcie merytoryczne

Czas trwania:

Praca Własna/ konsultacje wspierające – około 4 dni

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Rewizja wykonania działań projektowych
 • Opracowanie planu działań dla kolejnych kroków doskonalenia
 • Konsultacje merytoryczne dla zespołu
 • Wsparcie w obszarach kluczowych dla realizacji projektu

Efekty:

 • Wykorzystanie narzędzi z II poziomu TWI: Doskonalenie Metod Pracy
 • Opracowanie standardów organizacyjnych dotyczących narzędzi z obszaru Doskonalenie Metod Pracy
 • Umiejętność stosowania wybranych narzędzi z II poziomu TWI

Metodologia:

 • Ćwiczenia praktyczne na Gemba
^