LMCG Instagram

TWI Doskonalenie Metod Pracy – warsztaty wdrożeniowe

Cele:

 • Przećwiczenie omawianych narzędzi z obszaru Doskonalenie Metod Pracy w praktyce
 • Zweryfikowanie poprawności stosowania narzędzi Doskonalenia Metod Pracy
 • Przekazanie feedbacku na temat możliwości poprawy obszarów przy zastosowaniu II poziomu TWI: Doskonalenie Metod Pracy

Czas trwania:

4 dni / 32 godziny lekcyjne

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

 • Analiza stanu obecnego na podstawie arkuszy obserwacyjnych
 • Przygotowanie możliwości zastosowania narzędzi z obszaru Doskonalenia Metod Pracy
 • Wprowadzenie wybranych narzędzi możliwych do zastosowania na wybranym obszarze. Szkolenia wprowadzające dla zespołów.
 • Wdrożenie wybranych narzędzi
 • Feedback na temat możliwości poprawy obszaru pilotażowego
 • Wyliczenie efektów z działań
 • Opracowanie planu dalszych działań doskonalenia procesu
 • Przygotowanie wytycznych do realizacji zadań wdrożeniowych przez uczestników

Efekty:

 • Umiejętność analizy sytuacji obecnej
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi z II poziomu TWI: Doskonalenie Metod Pracy
 • Wypracowanie efektów z podjętych działań i przedstawienie ich w postaci liczb, danych, faktów
 • Umiejętność planowania działań doskonalących

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

 • Scenki rodzajowe
^