LMCG Instagram

TWI Doskonalenie Metod Pracy - Certyfikacja

Cele:

  • Sprawdzenie wiedzy z zakresu TWI Doskonalenie Metod Pracy
  • Weryfikacja umiejętności stosowania narzędzi TWI Doskonalenie Metod Pracy
  • Potwierdzenie umiejętności prowadzenia warsztatów doskonalących

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / na Gemba


Program:

  • Test Wiedzy
  • Egzamin ustny/Pytania otwarte
  • Praktyczny egzamin prowadzenia warsztatów doskonalących na GEMBA

Efekty:

  • Certyfikacja na Trenera TWI Doskonalenie Metod Pracy

Metodologia:

Pisemny test wiedzy
Pytania otwarte
Praktyczny egzamin na Gemba
^