LMCG Instagram

Train the Trainers

Cele:

 • Nabycie umiejętności skutecznego budowania standardów szkoleń i warsztatów
 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia warsztatów i szkoleń
 • Zrozumienie roli i wagi komunikacji z zespołem podczas prowadzenia spotkania/szkolenia
 • Zrozumienie reguł uczenia się ludzi

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Cykl Kolba – jak uczą się ludzie
 • Standaryzacja i przygotowanie – jako fundament dobrego treningu (scenariusz, listy kontrolne, itp.)
 • Kluczowe reguły zachowania trenera
 • Skuteczna praca z grupą podczas spotkań/szkoleń
 • Rola komunikacji w prowadzeniu warsztatów – wykorzystanie narzędzi komunikacji do prowadzenia szkoleń
 • Jak radzić sobie z trudnym uczestnikiem - rola argumentacji korzyściowej i odpierania zastrzeżeń w pracy trenera
 • Zasady efektywnej autoprezentacji. Teoria i praktyka.

Efekty:

 • Umiejętność prowadzenia szkoleń, spotkań i instruktaży
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnym uczestnikiem szkolenia
 • Znajomość zasad i roli przygotowania do szkolenia
 • Znajomość sposobów standaryzacji procesu szkoleniowego

Metodologia:

 • Trening umiejętności prowadzenia autoprezentacji.

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^