LMCG Instagram

Toyota KATA

Cele:

 • Przedstawienie podejścia Toyoty do ciągłego doskonalenia jako nawyku
 • Przećwiczenie Kata doskonalenia w celu właściwej oceny i analizy procesu oraz odpowiedniego podejścia do zbierania danych o procesie.
 • Przećwiczenie prowadzenia eksperymentów opartych na cyklach PDCA
 • Przygotowanie do Kata coachingu po to, by budować dobre relacje przełożony podwładny i osiągać założone cele

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Ocena i analiza stanu obecnego procesu (Etapy właściwego pomiaru procesu, praca z faktami i danymi).
 • Zbieranie danych o procesie (identyfikacja i właściwe zrozumienie obecnych warunków procesu).
 • Wyznaczenie warunków docelowych doskonalenia. Określanie celu doskonalenia procesu
 • Ścieżka dojścia do kolejnego stanu docelowego – ćwiczenia praktyczne
 • Planowanie i wprowadzanie tzw. Jednoczynnikowych eksperymentów
 • Cykle PDCA I SDCA: praca nad ograniczeniami,
 • Rutyny codziennej analizy kluczowych procesów w firmie.
 • Pięć pytań Kata coachingu.
 • Korzyści z Toyota Kata dla pracowników, przełożonych I organizacji

Efekty:

 • Umiejętność budowania I poprawy relacji z pracownikami
 • Umiejętność właściwego zbierania danych o procesie
 • Umiejętność analizy kluczowych procesów w organizacji
 • Umiejętność codziennego doskonalenie procesów

Metodologia:

 • Do aktualizacji

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^