LMCG Instagram

Symulacja Lean Management

Cele:

 • Praktyczne zrozumienie narzędzi Lean Management
 • Zrozumienie i przećwiczenie poszukiwania marnotrawstw w procesach
 • Praktyczne przećwiczenie planowania i wdrażania zmian w procesach zgodnie z założeniami Lean Management

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Gra symulacyjna – „Puchowy Świat” – 4 rundy wdrażania rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Management

Program:

 • Marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
 • Tact i Cycle Time
 • Yamazumi
 • Praca Standaryzowana
 • 5S
 • Standaryzacja w miejscu pracy
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzaniaGra symulacyjna – „Puchowy Świat” – 4 rundy wdrażania rozwiązań i udoskonaleń bazujących na narzędziach Lean Management

Efekty:

 • Znajomość typów marnotrawstwa i umiejętność rozpoznawania marnotrawstwa w praktyce
 • Znajomość zasad 5S i umiejętność działań w zakresie 5S
 • Umiejętność obliczania Tact i Cycle Time – wprowadzenie do mapowania procesów
 • Umiejętność balansowania procesu
 • Rozumienie procesu i sposobu jego optymalizacji

Metodologia:

 • Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych procesach (Arkusze CT/TT, pomiary cyklu, wykres Yamazumi, analiza 7 Muda)

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^