LMCG Instagram

Narzędzia komunikacji dla Lean

Cele:

 • Budowanie oraz doskonalenie kompetencji w obszarze narzędzi skutecznej komunikacji dla działań lean
 • Trening umiejętności z obszaru narzędzi skutecznej komunikacji dla działań Lean
 • Przygotowanie do prowadzenia audytów

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Skuteczna komunikacja – warunki sukcesu
 • Skrzynka z narzędziami komunikacji Koordynatora Lean: Słyszeć czy słuchać, Pytania otwarte, pytania zamknięte jako narzędzia zbierania dowodów podczas audytu Parafraza i podsumowywanie.
 • Opisywanie zjawisk za pomocą faktów i zachowań jako element obniżający opór a często i agresję w sytuacji audytu
 • Jak motywować pracowników do działań Lean. Argumentacja korzyściowa, pochwała i komunikat JA w sprawie LEAN
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas audytu
 • Postawa asertywna – kluczem do skutecznej komunikacji
 • Sposoby skutecznej reakcji na zastrzeżenia wobec Lean
 • Prowadzenie spotkania otwierającego audyt.

Efekty:

 • Umiejętność przekonywania do Lean
 • Znajomość Komunikatu Ja i Pochwały w celu wywierania wpływu na innych
 • Umiejętność reagowania na zastrzeżenia wobec Lean
 • Umiejętność prowadzenia skutecznych audytów
 • Znajomość zasad asertywności i umiejętność wykorzystania ich w trudnych sytuacjach np. audytu
 • Umiejętność prowadzenia spotkania otwierającego audyt

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

Celem szkolenia Narzędzia komunikacji dla Lean jest rozwój umiejętności efektywnego komunikowania się z pracownikami na poziomie indywidualnym i zespołowym, aby zmniejszyć opór pracowników przed i w trakcie wdrażania Lean Management.

Szkolenie zaplanowane jest na 16 godzin lekcyjnych. Długość kursu pozwala na rzeczowe omówienie i przećwiczenie narzędzi pomagających w efektywnym komunikowaniu się z pracownikami i zespołem przy wdrażaniu Lean. Przez ten czas uczestnicy ćwiczą, jak radzić sobie podczas audytu ze stresem, jak motywować pracowników do działań Lean, jak prowadzić krótkie spotkania czy jak asertywnie reagować w sytuacjach trudnych.

Szkolenia te prowadzone są w różnych formach edukacyjnych. Są to między innymi ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz rozpatrywanie case studies. Dzięki temu uczestnicy zyskują nowe, przydatne w codziennej pracy umiejętności, takie jak motywowanie pracowników do działań Lean. Uczą się także jak prezentować asertywną postawę oraz radzić sobie podczas audytu ze stresem.

Każdy z uczestników ma okazję nauczyć się jak postępować w praktyce oraz otrzymać feedback na temat swojego działania i przedyskutować wnioski. Zdobyta wiedza owocuje lepszymi relacjami z pracownikami, łatwiejszym wdrożeniem Lean Management, mniejszym oporem w sytuacjach trudnych i w sposób efektywny przekłada się na realizowanie celów firmy. Właściwie stosowane odpowiednie narzędzia komunikacji pozostają korzystne dla wszystkich stron i pozwalają na osiągnięcie wspólnego sukcesu.

^