LMCG Instagram

Mapowanie procesów

Cele:

 • Zrozumienie idei Mapowania Procesów
 • Zapoznanie z metodami mapowania
 • Przećwiczenie tworzenia map procesów (stan obecny i docelowy)
 • Nabycie umiejętności dostrzegania wąskich gardeł w procesach

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Idea procesowości i mapowania
 • Rodzaje Metod Mapowania
 • Tworzenie map stanu obecnego
 • Tworzenie map stanu docelowego
 • Planowanie działań w celu przejścia ze stanu obecnego do docelowego

Efekty:

 • Znajomość metod mapowania i zasad zastosowania (SIPOC i VSM, MAKIGAMI, BPMN)
 • Umiejętność zastosowania odpowiedniej metody/narzędzia mapowania w zależności od celu mapowania
 • Umiejętność tworzenia mapy stanu obecnego
 • Umiejętność wychwytywania wąskich gardeł i marnotrawstw
 • Umiejętność tworzenia mapy stanu docelowego
 • Umiejętność tworzenia Action Plan

Metodologia:

 • Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych procesach (Analiza Spaghetti, Analiza Muda, Analiza Migawkowa)

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^