LMCG Instagram

Lean Controlling

Cele:

 • Przedstawienie wiedzy potrzebnej do analizy problemów przedsiębiorstwa z poziomu liczb
 • Omówienie zasad budżetowania.
 • Przygotowanie do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa,

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Podstawy Controllingu
 • Centra zysków i centra kosztów – wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności na potrzeby funkcjonowania controllingu w firmie
 • Klasyfikacja kosztów działalności firmy
 • Controllingowy rachunek wyników firmy według marży pokrycia kosztów
 • Planowanie, budżetowanie i raportowanie - zasady i procedura sporządzania budżetów i raportowania ich realizacji
 • Próg rentowności – istota i wykorzystanie w praktyce
 • Analiza problemów kosztowych (marnotrawstw) na podstawie rachunku wyników firmy
 • Korzyści z funkcjonowania controllingu dla Lean

Efekty:

 • Rozumienie controllingu w organizacji i podziału kosztów na stałe i zmienne
 • Umiejętność wyliczania progu rentowności firmy
 • Umiejętność diagnozowania problemów/marnotrawstw firmy na bazie wniosków z rachunku wyników

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^