LMCG Instagram

Komunikacja w zespole projektowym

Cele:

 • Zrozumienie funkcji i zadań osoby zarządzającej projektem
 • Poznanie narzędzi komunikacji służących budowaniu dobrej atmosfery w zespole projektowym
 • Poznanie oraz przećwiczenie narzędzi komunikacji niezbędnych w prowadzeniu projektu

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie


Program:

 • Gra symulacyjna
 • Funkcja osoby zarządzającej projektem
 • Pozytywna komunikacja
 • Aktywne słuchanie
 • Komunikat Ja
 • Skuteczne argumentowanie
 • Odpieranie zastrzeżeń zespołu projektowego

Efekty:

 • Umiejętność komunikowania się z zespołem projektowym z użyciem właściwych narzędzi
 • Prowadzenie projektu w dobrej atmosferze między członkami zespołu i Kierownikiem projektu
 • Zrozumienie roli Kierownika projektu i jego zadań

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^