LMCG Instagram

Prowadzenie instruktaży stanowiskowych wg TWI

Cele:

 • Zrozumienie idei TWI
 • Zapoznanie z metodą opracowania Arkuszy Podziału Pracy i metodą TWI
 • Przećwiczenie tworzenia APP
 • Nabycie umiejętności prowadzenia instruktaży stanowiskowych wg metody TWI

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin lekcyjnych

Miejsce:

W firmie / wyjścia na Gemba


Program:

 • Wprowadzenie do TWI celem pokazania wartościowości metody
 • APP - Arkusz Podziału Pracy - Przygotowanie do prowadzenia instruktaży stanowiskowych
 • Prowadzenie Instruktaży stanowiskowych - teoria i praktyka
 • Korzyści z TWI dla pracowników, organizacji i Trenerów

Efekty:

 • Umiejętność opracowania Arkuszy Podziału Pracy
 • Umiejętność prowadzenia Instruktaży Stanowiskowych
 • Zrozumienie roli Instruktaży Stanowiskowych w procesie wdrożenia pracownika do organizacji

Metodologia:

 • Ćwiczenia w opracowaniu APP, ćwiczenia w prowadzeniu instruktaży

Wstęp teoretyczny

Ćwiczenia indywidualne

Ćwiczenia zespołowe

Symulacje

Gry

GEMBA

Case studies

Filmy/zdjęcia

Dyskusja

^