LMCG Instagram

TWI Instruktaże Pracownicze. Cz. I

Cele:

 • Zrozumienie roli lidera w czasie kryzysu
 • Zrozumienie i przećwiczenie budowy Arkusza Podziału Pracy - APP
 • Zrozumienie i przećwiczenie 4 Kroków Instruowania Pracowników

Szkolenie online

w formie warsztatów z konsultacjami dla zamkniętych grup. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu: biuro@lmcg.com.pl

 


Program:

 • Rola lidera we współczesnych systemach zarządzania ​
 • Wyzwania przedsiębiorstw w czasie kryzysu
 • Wprowadzenie do TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy jako fundamentu do instruowania
 • 4 Kroki instruowania pracowników

Efekty:

 • Znajomość zasad i reguł prowadzenia skutecznych instruktaży
 • Znajomość kluczowych czynników wdrożenia pracownika na stanowisko pracy
 • Znajomość zasad tworzenia standardów instruktażowych – APP (Arkusz Podziału Pracy) ​​​
 • Zrozumienie wyzwań i roli lidera w nowoczesnych systemach zarządzania podczas kryzysu ​​​

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący

 • Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.​
  Realizował projekty dla: Black Point S. A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

Patryk Szatkowski

^