LMCG Instagram

RODO

W trosce o Państwa dane osobowe i prywatność informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LMCG sp. z o.o., sp.k. z siedzibą

Ul. Ostrowskiego 7/117, 53-238 Wrocław

zwana dalej LMCG

Z Administratorem danych możesz skontaktować się poprzez:

 1. e-mail inowicka@lmcg.com.pl
 2. telefonicznie pod numerem 577 691 116
 3. lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych: Ul. Ostrowskiego 7/117, 53-238 Wrocław

W przypadku projektów dofinansowanych ze środów UE, administratorem Twoich danych osobowych będzie Lean Management Consulting Group Ilona Nowicka z siedzibą

Ul. Jesionowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie.

Z Administratorem danych możesz skontaktować się poprzez:

 1. e-mail inowicka@lmcg.com.pl
 2. telefonicznie pod numerem 577 691 116
 3. lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych: Ul. Jesionowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną, a także w celu marketingowym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są współpracujące z nami podmioty.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora lub adres e-mail podany w pkt 1;
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał Pani/Pana dane innemu administratorowi. Administrator danych prześle takie dane, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację celu na podstawie, którego dane miałyby być przetwarzane.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w sposób automatyczny oraz nie dokonujemy profilowania.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięciu celu, w którym są przetwarzane.

Przekazywanie danych poza UE

Nie przekazujemy danych poza terytorium Unii Europejskiej

^