LMCG Instagram

Pułapki przy wdrażaniu Systemu Sugestii, czyli na co uważać i jak radzić sobie z zagrożeniami.

Cele:

 • Przedstawienie najważniejszych zagrożeń przy wdrażaniu Systemu Sugestii.
 • Omówienie sposobów radzenia sobie z pułapkami związanymi z wdrażaniem Systemu Sugestii.
 • Przedstawienie dobrych praktyk i doświadczeń, które pozytywnie wpływają na wdrażanie Systemu Sugestii.

Szkolenie online

w formie warsztatów z konsultacjami dla zamkniętych grup. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu: biuro@lmcg.com.pl

 


Program:

 • Rola i zadania systemu sugestii, korzyści z Systemu Sugestii.
 • Najważniejsze zagrożenia przy wdrażaniu Systemu Sugestii.
 • Co robić, aby przeciwdziałać pojawieniu się trudności z wdrożeniem Systemu Sugestii?
 • Co robić, kiedy wpadliśmy już w pułapkę i jak z niej wyjść?

Efekty:

 • Zapoznanie z podstawowymi korzyściami związanymi z wdrażaniem Systemu Sugestii.
 • Wymiana doświadczeń na temat pułapek i zagrożeń przy wdrażaniu Systemu Sugestii oraz sposobów przeciwdziałania.

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący

 • Konsultant LMCG.
 • Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. 

Małgorzata Bednarek-Rybicka

 

 

 
^