LMCG Instagram

Hoshin Kanri - jak czasy kryzysu zmuszają nas do weryfikacji strategii i celów

Cele:

 • Zrozumienie znaczenia misji i wizji w organizacji
 • Nabycie umiejętności budowania celów strategicznych organizacji​
 • Nabycie umiejętności budowania celów procesowych
 • Nabycie umiejętności kaskadowania celów operacyjnych

Szkolenie online

w formie warsztatów z konsultacjami dla zamkniętych grup. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu: biuro@lmcg.com.pl

 


Program:

 • Hoshin Kanri – istota i waga dla organizacji​
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych.

Efekty:

 • Umiejętność budowania misji i wizji w oparciu o zasady Hoshin Kanri
 • Tworzenie celów strategicznych (przełomowych) i operacyjnych
 • Umiejętność kaskadyzacji celów na bazie X matrix

Metodologia:

Wstęp teoretyczny

Filmy/zdjęcia

Dyskusja


Prowadzący

 • Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.​
  Realizował projekty dla: Black Point S. A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

Patryk Szatkowski

^