PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU
ul. Zamkowa 4, 58–300 Wałbrzych

STUDIA PODYPLOMOWE

LEAN MANAGEMENT
ORAZ
ZAAWANSOWANE METODY
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PARTNER KIERUNKU

www.podyplomowe.pwsz.com.pl
studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 24, 74 641 92 03, 74 641 92 04

separator2-1

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Lean Management jest zdobycie wiedzy i umiejętności w oparciu o nowoczesne techniki szczupłego zarządzania. Uczestnicy studiów poznają narzędzia analizy procesów oraz efektywnego zarządzania, mającego na celu eliminację strat w procesach.

Program studiów podyplomowych Zaawansowane metody zarządzania jakością zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności planowania oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, w których kryteria jakościowe podwyższane są przez normy branżowe (np. ISO TS 16949, Normy VDA).

Studia podyplomowe w pełni przygotowują do roli eksperta w dziedzinie budowania jakości/ zarządzania w przedsiębiorstwie zwłaszcza w branży automotive, AGD oraz przemysłu spożywczego.

Organizacja studiów

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Liczba godzin: 180

Forma prowadzonych zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne.

Studia podyplomowe organizowane są w trybie niestacjonarnym (weekendowym: sobota, niedziela)
w godz. 9.00-17.00, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

Cena:  1.950 zł/semestr

Adresaci studiów

  • inżynierowie jakości, inżynierowie procesu,
  • specjaliści ds. lean, specjaliści ds. jakości,
  • pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością,
  • dyrektorzy i/lub kierownicy działów zarządzania jakością,
  • dyrektorzy i/lub kierownicy produkcji,
  • dyrektorzy i/lub kierownicy działów optymalizacji procesów oraz lean/kaizen

SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

Mariusz Jedliński, dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem logistycznym na rzecz praktyki gospodarczej w Polsce i za granicą. „Auditor/konsultant Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000” – TÜV Consulting Polska Sp. z o. o. oraz Fachexperten der TŰV Cert – Zertifierungstelle fűr Managementsysteme des TŰV Thűringen e.V. – certifikat of TŰV Thűringen. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego w Poznaniu.

Beata Detyna, doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Specjalizuje się w problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania jakością. Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu.

mgr Łukasz Gil, Senior Operation Manager w NSK Steering Systems Europe (Polska). Menadżer zarządzający obszarami operacyjnymi, odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności procesów oraz niestannego ich doskonalenia zgodnie z metodologią APS – Advanced Production System. W swojej karierze zawodowej realizował projekty/zadania związane z wdrażaniem 5S, Standaryzacji pracy w tym standaryzacji pracy Menedżerów (Gemba Kanri), Instruowania pracowników według metody TWI.

mgr Agata Nowak, Lean Director Grupa Impel. Konsultant realizujący projekty procesowe, doradztwo oraz szkolenia w zakresie Lean Management oraz Six Sigma: DMAIC, MSA, standaryzacja, 5S, wizualizacja, TWI, VSM. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami IT. Trener kompetencji miękkich w obszarze Change Management. Główny ekspert w IMPEL BUSINESS SOLUTIONS S.A. realizujący projekty oraz szkolenia Lean Six Sigma oraz Kaizen. Posiada Polski Certyfikat BPMN oraz certyfikację systemów zarządzania jakością ISO, min. Managera Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.

mgr inż. Łukasz Rudny, Customer Quality Assurance – NSK Steering Systems Europe (Polska). Specjalizuje się w zakresie analizy problemów z wykorzystaniem narzędzi jakościowych, analizy procesów zachodzących w firmie i innych zaawansowanych metod z zakresu jakości. Posiada certyfikat audytora procesu wg VDA 6.3 wydany przez VDA QMC. Uczestnik kursów z zakresu zaawansowanego planowania jakości wyrobów, statystycznego sterowania procesami SPC, badania systemów pomiarowych MSA, zastosowania wymagań ISO/TS 16949:2009.

mgr inż. Patryk Szatkowski, Logistic Leader w Wabco Polska. Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacji, wizualizacji, systemu 5S, systemu sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: TWI – instruowanie pracowników. Posiada certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

mgr Sebastian Bączyński, Team Manager – Supplier Quality Developement – Mando Polska. Odpowiedzialny za realizację procesu zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji oraz za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych komponentów. Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw.

mgr Małgorzata Bednarek, Senior Consultant w Lean Management Consulting Group; konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, PSS, KPI deployment, Shopfloor Management i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Praktyk i pasjonat metodologii TWI.

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

www.podyplomowe.pwsz.com.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Ulotka informacyjna (.PDF)