Zaangażowany zespół

Nasze 18 letnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych, ukierunkowuje nasze produkty. Wiemy, że bez zaangażowanego zespołu, który wierzy w sukces, ciężko będzie wdrażać strategię Lean, Kaizen, czy Ciągłego Doskonalenia. Sam system, narzedzia i standardy nie wystarczą do zbudowania kultury. Kulturę buduje się dzięki ludziom, a my wiemy jak wzmocnić ludzi, aby mieli kompetencje do wsparcia działań organizacji.

Systemy Sugestii

separator2-1
Oferowane warsztaty
Systemy Sugestii – wprowadzenie
Budowanie Systemu Sugestii od podstaw
Poprawa efektywności istniejącego systemu sugestii

Budujemy efektywne Systemy Sugestii. Dzięki wsparciu naszego zespołu, organizacje notują duży wzrost zgłaszanych pomysłów, poprawiają się wskaźniki realizacji pomysłów, a efektem tego jest wzrost wdrożeń i efektów z nich płynących. Pokazujemy, gdzie szukać marnotrawstwa i jak inspirować pracowników, by zgłaszali pomysły. Pomagamy w wyszukaniu słabych punktów w już funkcjonujących systemach sugestii. A dla ciekawych organizujemy wizyty Benchmark Tour, aby nabyli wiedzę i wskazówki, nie tylko od konsultantów, ale również od innych organizacji.

Kompetencje miękkie

separator2-1
Oferowane warsztaty
Warsztaty dla kadry kierowniczej (Coaching, Leadership, Organizacja pracy własnej i inne)
Warsztaty dla mistrzów i brygadzistów (j.w)
Warsztaty dla handlowców (Lean w pracy handlowca)
Train the Trainers

Szkolimy Kadrę Kierowniczą, Mistrzów i Brygadzistów z kompetencji, niezbędnych przy wdrażaniu Lean, czyli Przywództwo, Liderowanie, Coaching, Zarządzanie ludźmi, Organizacja pracy własnej, Instruowanie pracowników wg metody TWI, Rozwiązywanie problemów, Prowadzenie szkoleń i spotkań. Realizujemy również warsztaty dla handlowców dotyczące standaryzacji pracy i metod ciągłego doskonalenia w ich pracy.

Matryce kompetencji

separator2-1
Oferowane warsztaty
Budowanie Matryc Kompetencji od podstaw
Poprawa efektywności istniejących Matryc Kompetencji
Wdrożenie w organizacji
Ocena i planowanie rozwoju pracowników– wsparcie kompetencyjne dla  procesu

Wspieramy organizacje w przygotowaniu matryc kompetencji. Dysponujemy różnymi przykładami, jesteśmy w stanie doradzić, jaka metoda będzie najefektywniejsza. Prowadzimy Certyfikację Trenerów wg metody TWI, dzięki czemu matryce kompetencji są żywe w organizacji, a pracownicy rozwijają się i nabywają szerszych kompetencji.Taka metoda pozwala łatwiej zarządzać zastępstwami, a proces wdrożenia pracownika do pracy, czy na nowe stanowisko, jest szybki i uwolniony od błędów jakościowych, braków, poprawek i nerwów przełożonego. Organizujemy Benchmark Tour dla firm, które zainteresowane są sprawdzeniem, jak działają matryce i metoda TWI w praktyce.

Train the Trainers

separator2-1

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia warsztatów Train the Trainers. Warsztat Trenera to ważny obszar wymagający treningu i wskazówek doświadczonych osób. Prowadzimy warsztaty TTT dla osób prowadzących szkolenia, warsztaty kaizen, Eventy Kaizen, czy też pracujących wg metodologii TWI.

Rozwiązywanie problemów

separator2-1

Pomagamy w budowaniu kultury rozwiązywania problemów w organizacji. Opracowujemy systemy eskalacji problemów, szkolimy z technik rozwiązywania problemów. Dla chętnych organizacji prowadzimy wizyty Benchmark Tour dla zdobycia wiedzy i wskazówek, jak system rozwiązywania problemów może być wdrożony w innej organizacji.

Kaskadyzacja spotkań

separator2-1

Wspieramy firmy w opracowaniu systemu kaskadyzacji spotkań. Opracowujemy, wraz z zespołem projektowym, potrzebne standardy i wskaźniki oraz wizualizacje. Nasi Partnerzy są otwarci na przygotowanie narzędzi wspierających wizualizację. Dla organizacji, chcących zobaczyć system kaskadyzacji spotkań na żywym organizmie, prowadzimy wizyty Benchmark Tour.