TWI

Wierzymy w metodologię TWI. Widzieliśmy jej efekty i słyszeliśmy opinie pracowników uczestniczących w programie. Widzieliśmy zadowolenie przełożonych, którzy dzięki TWI osiągnęli wymierne efekty w postaci rosnących wskaźników jak (wzrost produkcji(sprzedaży), skrócenie czasu szkolenia, zmniejszenie ilości braków, zmniejszenie ilości reklamacji. Przede wszystkim jest to metoda ułatwiająca wdrożenie standardów, oparta na 4 krokach: przygotuj ucznia, zaprezentuj pracę, sprawdź ucznia, nadzoruj. Metoda wykorzystuje efekt „multiplikacji”, czyli Instruktorzy programu TWI szkolą Trenerów, którzy to szkolą kolejnych pracowników, dzięki czemu metoda jest "żywa" w organizacji i wykorzystywana bez konieczności korzystania w długim okresie z firmy konsultingowej.

Instruowanie pracowników

separator2-1
Oferowane warsztaty
TWI wprowadzenie
Opracowanie Arkuszy Podziału Pracy
Instruktaż Stanowiskowy
Train the Trainers

Uczymy, jak skutecznie wdrażać do pracy i dostarczyć instrukcje dla poszczególnych zadań. Metoda TWI uczy, jak przygotować pracownika do nauczenia się zadań stanowiskowych, czyli demonstracja pracy przez trenera, obserwacja, jak pracownik wykonuje zadanie z przedstawieniem poszczególnych kroków, wskazówek i przyczyn takiego, a nie innego wykonania zadania. Powoduje to skrócenie czasu szkolenia pracownika, mniej błędów  pracownika i wzrost  satysfakcji z pracy. Jeśli organizacja planuje wprowadzić nowe technologie, sprzęt i procedury, Instruktaż stanowiskowy  będzie kluczem do szybkiego i bezpiecznego ich wprowadzenia do użytkowania.

Doskonalenie metod pracy

separator2-1

Naszym celem w ramach Doskonalenia Metod Pracy jest poprawa jakości produkcji, usługi, sprzedaży, a nawet opieki nad pacjentem w danym przedziale czasowym poprzez jak najlepsze wykorzystanie dostępnych  ludzi, sprzętu i materiałów. Chodzi o to, by przetwarzać większą ilość, przy osiągnięciu wyższej jakości pracy w krótszym czasie (np. produkcji, przyjęć,  fakturowania, procedury planowania, etc.). Uczymy „rozkładania pracy” na operacje składowe, gdzie każdy element jest kwestionowany w sposób uporządkowany, a następnie generowane są pomysły na poprawę.

Utrzymanie dobrych relacji z pracownikami

separator2-1

Celem naszych szkoleń i warsztatów jest nauczenie kadry kierowniczej (przełożonego), jak zapobiegać problemom, traktując się nawzajem z szacunkiem, jak opierać się o liczby, dane, fakty przy udzielaniu pochwały, a w sytuacji wymagającej reprymendy, jak ją udzielić nie godząc w poczucie wartości podwładnego, a jednocześnie uzyskując poprawę w jego zachowaniu.

Problem Solving, czyli rozwiązywanie problemów

separator2-1

Kompleksowo traktując wdrażanie metody TWI proponujemy również Państwu warsztaty PSS, czyli Problem Solving Story, czyli strukturyzowany sposób rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych technik dopasowanych do sytuacji.

Techniki te są skuteczne zarówno do problemów technologicznych, jak również do organizacyjnych i operacyjnych.

Certyfikacja Trenerów i instruktorów TWI

separator2-1

Wprowadzamy metodologię TWI do organizacji, dbamy też, aby metoda ta była kaskadowana przez Instruktorów i Trenerów. Przygotowujemy więc wybrane osoby do pełnienia tej funkcji prowadząc dla nich warsztaty i szkolenia, prowadząc wspólnie instruktaże a na końcu certyfikujemy ich umiejętności. Certyfikacja na Trenera TWI polega na zdaniu egzaminu pisemnego, zaliczeniu części ustnej i ostatecznie otrzymanie certyfikatu po zdaniu części praktycznej, czyli po przeprowadzeniu wzorcowego instruktażu stanowiskowego.