Strategia Ciągłego Doskonalenia

Elementem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej organizacji jest ukierunkowana Strategia działania. Znamy się na Budowaniu Kultury Ciągłego Doskonalenia, potrafimy wesprzeć Was w opracowaniu Strategii i Planu do osiągnięcia zamierzonych celów. Pracujemy na know-how, które jest wsparte doświadczeniem naszych konsultantów z Polski i z zagranicy.

Budowanie Kultury Ciągłego Doskonalenia

separator2-1
Oferowane warsztaty
Audyt Lean Management
Sesja Strategiczna
Komitety Sterujące
Opracowanie Mission Control Room

Prowadzimy zarówno Sesje Strategiczne, pomagające ustalić cele strategiczne w obszarze Ciągłego Doskonalenia, jak również wspieramy przełożenie tych celów na niższe poziomy w organizacji, pracując na metodologii X Matrix. Pracujemy zarówno zespołowo z kadrą menedżerską wdrażając Hoshin Kanri, czy Gemba Kanri, jak również indywidualnie realizując coaching, wspierając pojedyncze osoby w ułożeniu Strategii dla organizacji.

Budowanie Modeli Operacyjnych Organizacji

separator2-1
Oferowane warsztaty
Budowanie Modelu Operacyjnego Organizacji od podstaw
Poprawa efektywności istniejącego Modelu Operacyjnego
Wdrożenie w organizacji

Pomagamy tym organizacjom, które chcą pracować na sformalizowanym Modelu Operacyjnym Organizacji, z określonym Planem Rozwoju i formularzami Audytowymi do oceny stopnia wdrożenia elementów Modelu. Prowadzimy Audyty organizacyjne Lean/Kaizen, dla określenia mocnych stron organizacji i obszarów do rozwoju, przedstawiając możliwe efekty do osiągnięcia.

Gemba Kanri

separator2-1
Oferowane warsztaty
Standaryzacja Pracy Menadżerskiej
Budowanie komórek komunikacyjnych
Visual Management
System kaskadyzacji spotkań
System eskalacji problemów

Wspieramy organizacje w opracowaniu Systemu Kaskadyzacji spotkań, Systemu eskalacji problemów, Standaryzacji Pracy Menedżerskiej, Wizualizacji danych i wskaźników. Organizujemy Benchmark Tour do organizacji, gdzie Gemba Kanri jest metodą pracy Menedżerów. Przeprowadzamy audyty, wspierając organizacje w rozwoju Gemba Kanri i osiąganiu efektów.

Hoshin Kanri

separator2-1
Oferowane warsztaty
Tworzenie drzewa celów organizacji
Kaskadyzacja celów – X Matrix
Wskaźniki badania realizacji celów
Opracowanie Mission Control Room

Budujemy drzewo celów organizacji, kaskadyzując te cele do najniższych poziomów zarządzania. Pracujemy na sprawdzonej i efektywnej metodzie X-Matrix. Do opracowanych i skaskadyzowanych celów, wypracowujemy wskaźniki i ich wizualizację.