Narzędzia LEAN

Jesteśmy gotowi Was nauczyć, jak "po ludzku" wdrażać narzędzia Lean, pracując równocześnie nad kulturą lean w organizacji. Trenujemy umiejętności, budujemy motywację do działań kaizen, poprzez działania na przykładach, symulacjach, filmach, grach, zdjęciach i pracy na Gemba, czyli w miejscu powstawania wartości.

Narzędzia podstaw Ciągłego Doskonalenia

separator2-1
Oferowane warsztaty
Podstawy  Lean Management
Warsztaty standaryzacji i wizualizacji na produkcji
Warsztaty standaryzacji i wizualizacji w usługach
Akcja 5S na obszarze produkcyjnym
Akcja 5S na obszarze usługowym
Audyty 5S
Zarządzanie projektem w obszarze Podstaw Lean Management

Prowadzimy warsztaty na Gemba pokazując, jak wykorzystywać proste narzędzia ciągłego doskonalenia, jak 5S, Wizualizacja, Standaryzacja, Rodzaje Marnotrawstw. Dzięki temu można osiągnąć efekty w zakresie dobrej organizacji miejsca pracy, skrócenia czasów realizacji zadań, wyeliminowania szukania, skrócenia chodzenia, zmniejszenia ilości braków, błędów. Dla chętnych organizacji prowadzimy Benchmark Tour, przedstawiając narzędzia podstaw kaizen w innej organizacji.

Narzędzia TPM

separator2-1
Oferowane warsztaty
Podstawy TPM
Warsztaty Autonomous Maintenance
Warsztaty Problem Solving Story
Warsztaty Kobetsu KAIZEN
Audyt TPM
TPM Zaawansowany
Zarządzanie projektem w obszarze TPM

Wdrażamy TPM od podstaw, rozpoczynając od audytu TPM. Realizujemy warsztaty TPM, krok po kroku pokazując, jakie efekty można osiągnąć dzięki zaplanowanemu zarządzaniu parkiem maszynowym. Prowadzimy organizacje przez 8 filarów TPM, dzieląc się doświadczeniem naszego zespołu, jak uniknąć błędów i problemów we wdrażaniu TPM.  Dla chętnych organizacji prowadzimy Benchmark Tour, przedstawiając jak TPM działa w innych organizacjach.

Narzędzia FLOW

separator2-1
Oferowane warsztaty
JIT podstawy
Warsztaty mapowanie strumienia wartości
SMED
Warsztaty Kanban i Supermarkety
Warsztaty Balansowanie linii i standaryzacja pracy
Warsztaty Poziomowanie produkcji w systemie Pull
Standaryzacja magazynu
Milk Run (Synchronizacja transportu)
Zarządzanie projektem w obszarze FLOW Management

Prowadzimy szkolenia i warsztaty oraz doradztwo w zakresie opracowania map procesów, VSM, Kanban, Tact Time, Cycle Time, Balansowanie procesów, SMED, FMEA, QFD. W ramach skracania czasu przezbrojenia, jesteśmy w stanie zadeklarować 50% skrócenia czasu przezbrojenia maszyny. Warsztaty prowadzone w sposób interaktywny, na bazie symulacji i gier, z wykorzystaniem realnych danych przedsiębiorstwa.

Narzędzia PSS i Kaizen Event

separator2-1
Oferowane warsztaty
Problem Solwing Story
TQM Tools: PDCA, Ishikawa, Pareto, FMEA, C&E, Capability Studies, 8D, 5xWhy, 5W2H, Raport A3
Kaizen Event
Train The Trainers

Uczymy jak rozwiązywać problemy w sposób systemowy, z wykorzystaniem właściwych narzędzi dopasowanych do problemu. Szkolimy z PSS, A3, DMAIC. Uczymy również, jak realizować Kaizen Eventy, czyli warsztaty ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych efektów, z wykorzystaniem wielu narzędzi Lean. Prowadzimy Eventy Kaizen w organizacjach, osiągając sukcesy wyliczone w tyś. i mln PLN.