Efektywne Procesy

Efektywny proces musi mieć swój cel. Cel można osiągnąć tylko poprzez: zrozumienie stanu obecnego, monitorowanie postępów (wskaźniki KPI) oraz zarządzanie odchyleniami (ciągłe doskonalenie).

Mapowanie procesów

separator2-1
Oferowane warsztaty
Tworzenie architektury procesów
Tworzenie SIPOC procesu
Tworzenie mapy Stanu Obecnego (VSM dla produkcji)
Tworzenie mapy Stanu Docelowego (VSD dla produkcji)
Mapowanie procesów (VSM) dla usług
Mapowanie procesów (BPMN) dla usług

Mapujemy procesy metodą VSM (Value Stream Mapping) lub BPMN (Business Process Mapping Notification), aby pokazać, jak dziś wygląda proces i jak może wyglądać w przyszłości, po zmianach, wskazując korzyści procesowe. Mapowanie pozwala zrozumieć stan w jakim jesteśmy i odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcemy być i jak do tego dojść.

Wskaźniki kontrolne KPI

separator2-1
Oferowane warsztaty
Definiowanie wskaźników procesów (WE/WY)
Kaskadyzacja wskaźników na zespoły i jednostki

Nie można doskonalić procesu, nie mierząc go. Mierz problem albo o nim zapomnij. Wskaźniki procesowe pozwalają nam na kontrolę nad procesem i prowadzonymi działaniami doskonalącymi. KPI pozwalają na korygowanie kursu w kierunku celu biznesowego.

Wizualizacja w procesach

separator2-1
Oferowane warsztaty
Wizualizacja postępu prac – tablica spływu
Tablice zespołowe i procesowe
Tablice KANBAN do zarządzania zadaniami

Proces, dane oraz problemy powinny być natychmiast rozpoznawalne. Wizualizacja pozwala na natychmiastowe odkrycie stanu procesu i ewentualnego odchylenia od standardu.  Wizualizacja w procesach, to fundament kultury doskonalenia.

Kultura doskonalenia w oprciu o PDCA

separator2-1

Skuteczne doskonalenie, to niejednorazowe działanie, lecz kultura oparta na konkretnych krokach. Wspieramy Klientów w budowaniu potrzeby i świadomości zespołu, co do doskonalenia. Naszym celem jest stworzenie kultury otwartego mówienia o problemach („Thank You failure attitude”)

Standardy procesów i zarządzania

separator2-1

Procesy najpierw trzeba standaryzować (nadać im powtarzalność), a dopiero potem można je doskonalić. Standardy zapewniają powtarzalność procesu oraz produktu. Dzięki standardom, pracy standaryzowanej wiemy, jak jest i jak być powinno. Ten punkt to początek doskonalenia.