Obszary działania

EFEKT Z UKŁADANIA organizacji, czyli odpowiedzi na to: CO robić (Strategia), JAK działać (Efektywne Procesy), CZYM wspierać (Narzędzia Lean), Z KIM wdrażać (Zaangażowany Zespół) i JAK efektywnie instruować pracowników, ograniczać rotację (TWI).
3D rendered empty, modern, futuristic command center interior

Strategia Ciągłego Doskonalenia

Doradztwo i warsztaty z obszaru Budowania Kultury Ciągłego Doskonalenia, Budowania Modeli Operacyjnych, Gemba Kanri, Hoshin Kanri, w tym kaskadyzacja celów metodą X – matrix
.

Management of Orders

Efektywne procesy

Wspieramy Klientów w budowaniu efektywnych procesów. W pierszym kroku ustalamy kształt obecnego procesu (mapowanie), potem kreujemy stan docelowy, znajdujemy potencjał, nadajemy miary (wskaźniki) procesowe i ustalamy plany doskonalące.

Builder handyman with construction tools.

Narzędzia LEAN

Warsztaty z zakresu podstaw Lean/Kaizen w tym 5S, Wizualizacja, Standaryzacja, Rodzaje marnotrawstwa; TPM, czyli zarządzanie parkiem maszynowym; Flow Management, a w tym VSM, Kanban, SMED, Balansowanie procesów, Standaryzacja pracy; PSS rozumiane jako techniki rozwiązywania problemów, w tym A3, DMAIC; Kaizen Event

Teamwork businessman team

Zaangażowany zespół

Doradztwo i warsztaty wspierające wdrażanie Kultury Ciągłego Doskonalenia. Pomagamy w opracowaniu i wzmocnieniu Systemów Sugestii. Szkolimy Kadrę Kierowniczą, Mistrzów i Brygadzistów w zakresie kompetencji miękkich, niezbędnych do wdrażania Lean. Opracowujemy Matryce Kompetencji, prowadzimy certyfikację trenerów, wg metody TWI. Dla chętnych organizacji prowadzimy Benchmark Toury, ukierunkowane na zdobycie doświadczeń i wskazówek oraz opracowanie Planu Działań.

Metal worker teaching trainee on machine use

TWI

Training Within Industry Service (TWI), czyli doskonalenie niezbędnych umiejętności pracowniczych i utrzymania dobrych relacji z pracownikami. Trzy metody składające się na program TWI: Metoda utrzymania dobrych Relacji z pracownikami (RP), metoda Doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz Metoda Instruowanie Pracowników (IP) – są podstawą TWI. Dodatkowo rozwiązywanie problemów jest wsparciem przy wdrażaniu TWI. Tworząc system, dbamy o ludzi i ich kompetencje, certyfikując osoby na Trenerów TWI i Instruktorów TWI.