Międzynarodowe Forum Lean Management

Odbyło się we Wrocławiu, 9 – 10 marca 2017, w Multikinie Arkady Wrocławskie

Materiały do pobrania

    

                               

           

PARTNERZY MERYTORYCZNI

                    

                    

                    

PARTNER ORGANIZACYJNY

PARTNERZY WIZYT REFERENCYJNYCH

          

separator2-1

PRELEGENCI

Sebastian Reimer

GOŚĆ SPECJALNY FORUM

Sebastian Reimer

Managing Director

Lean Service Institute

Obszary specjalizacji:
– lean w administracji i IT
– strategia wdrażania lean/kultura kaizen
– efektywność procesowa
– hoshin i gemba kanri

Strategia doskonalenia – rola w organizacji


Godz. 10:30 / Czas wystąpienia: 60 min. / Język: angielski

Wieloletnie doświadczenie Prelegenta w realizacji projektów doradczych z obszaru Lean Administration oraz Lean w IT pozwoliło na wypracowanie unikalnego podejścia do doskonalenia organizacji.

Gość Specjalny opowie o kluczowych czynnikach sukcesu w skutecznym wdrożeniu filozofii Lean Management. W swojej prezentacji odniesie się do tak strategicznych elementów, jak:

 • budowanie zaangażowania kadry kierowniczej
 • budowanie odpowiednich ram dla działań Lean
 • sposoby zarządzania zmianą w transformacji Lean
 • budowanie skutecznych planów rozwoju procesów w organizacji
 • budowanie skutecznych planów rozwoju ludzi w organizacji

Istotne pytania


 • W jaki sposób (narzędzia, metody) angażować kadrę zarządzającą w codzienne działania doskonalące?
 • Jak skutecznie zorganizować strukturę organizacyjną wspierającą kulturę ciągłego doskonalenia?
 • Jak skutecznie tworzyć i zarządzać działaniami związanymi z doskonalenia organizacji?

Standaryzacja procesów jako element doskonalenia


Godz. 12:00 / Czas wystąpienia: 35 min. / Język: polski

Budowanie podstaw doskonalenia w organizacjach nieprodukcyjnych to bardzo trudne zadanie. Wystąpienie pozwoli Państwu na prześledzenie procesu wdrożenia narzędzi Lean w obszar pracy biurowej.

Case Study oparte będzie o doświadczenia firmy IMPEL, gdzie zostały wdrożone narzędzia Lean w obszarze Accounts Payable, w którym funkcjonuje około 50 ludzi. Dzięki materiałowi filmowemu, zobaczą Państwo przykłady rozwiązań usprawniających pracę oraz wywiady z liderami oraz pracownikami.

Istotne pytania


 • w jaki sposób standaryzacja buduje proces ?
 • jak zbudować przepływ ciągły (one-piece flow)?
 • jak mapować procesy w środowisku nieustandaryzowanym?
 • jakie wartości niesie ze sobą Lean Management?
 • jak zastosować Lean do obszarów nieprodukcyjnych?

Agata Nowak

Agata Nowak

Analityk procesów biznesowych i Lean Manager

IMPEL Business Solution

Obszary specjalizacji:
– Lean Management
– Six Sigma: DMAIC
– MSA
– standaryzacja
– 5S
– wizualizacja
– TWI
– VSM
– szkolenia

Katarzyna Kaczmarek

Katarzyna Kaczmarek

Value Stream Logistic Leader

WABCO Polska sp. z o.o.

Obszary specjalizacji:
– Lean Logistic
– SWCT – Standardized Work Combination Table
– Yamazumi – balansowanie pracy
– One Piece Flow – Przepływ jednej sztuki
– VSM – Value Stream Mapping

Narzędzia zarządzania i optymalizacji przepływów w organizacji


Godz. 12:35 / Czas wystąpienia: 35 min. / Język: polski

Aby osiągnąć sukces, aby móc w pełni dostrzec efekty i poprawnie wdrożyć filozofię Lean Management, należy wszędzie tam, gdzie to możliwe wdrożyć przepływ!

Case study, przedstawiające efektywne procesy na obszarze produkcji siłowników uwzględniające: wewnętrzny przepływ materiału; planowanie produkcji z wykorzystaniem metody sita Glenday’a; zarządzanie magazynem i przygotowanie przezbrojenia.

Istotne pytania


 • jak usprawnić obszar o dużej wariantowości produktów?
 • jak podzielić linie na wysoko i niskowolumenowe?
 • jak zarządzać magazynem wysokiego składowania?
 • jak przygotowywać części pod przezbrojenia?

Wdrażanie nowych projektów z wykorzystaniem narzędzi jakości dla zapewnienia strategii
“0 Defects”


Godz. 13:10 / Czas wystąpienia: 35 min. / Język: polski

Idea „Zero Defektów” to hasło przyświecające wielu przedsiębiorstwom na całym świecie. W wielu niestety jest to tylko hasło.

Case study pokaże w kr ótkich filmach konkretne rozwiązania, funkcjonujące w Mando Corporation Poland, dzięki którym firma buduje jakość na najwyższym po ziomie (0 reklamacji), potwierdzoną wieloma nagrodami klienckimi.

Istotne pytania


 • jak planować zarządzanie jakością przed startem produkcji ?
 • jakie korzyści można osiągnąć z Morning Market?
 • jak ograniczyć błędy do zera, zarządzając Poka Yoke?
 • jak osiągnąć poziom „0 reklamacji w procesie”?
 • jak zastosować Lean do obszarów nieprodukcyjnych?

Sebastian Bączyński

Sebastian Bączyński

Team Manager

SQM Mando Corporation Poland Sp. z o.o.

Obszary specjalizacji:
– TQM
– SiX sigma Black Belt
– PPAP
– APQM
– VDA
– zapewnianie jakości dostaw

Łukasz Gil

Łukasz Gil

Senior Operation Manager

NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o.

Obszary specjalizacji:
– lean Management
– zarządzanie ludźmi
– hoshin i gemba kanri
– efektywność procesowa
– TWI

Rola TWI (IP) w budowaniu procesów i postaw liderów


Godz. 14:30 / Czas wystąpienia: 45 min. / Język: polski

Zadanie lidera to przede wszystkim dobre zorganizowanie pracy oraz szybkie, skuteczne i bezpieczne wdrożenie pracownika na stanowisko.

Case study oparte jest o projekt wdrożenia TWI w obszarze pilotażowym. W ciekawym materiale filmowym, obejmującym wywiady i rozmowy z pracownikami przedstawione zostaną dane wejściowe projektu oraz efekty osiągnięte, dzięki zaangażowaniu zespołu trenerów w instruktaże stanowiskowe.

Istotne pytania


 • z jakich powodów warto wdrażać TWI?
 • jakie efekty dają instruktaże stanowiskowe?
 • jakie były kryteria wyboru metody szkoleń ?
 • w jakim celu stosuje się pilotaż?
 • jak identyfikować i unikać pułapek?

Budowa świadomego zespołu do działań Lean Management


Godz. 15:15 / Czas wystąpienia: 45 min. / Język: polski

Lean Management to filozofia działania oparta na ludziach, a nie na narzędziach, dlatego treść wystąpienia zogniskuje się na strukturze i zadaniach zespołu wdrażającego, relacji z zespołem Lean oraz pułapkach i zagrożeniach procesu wdrożeniowego.

Case study dotyczyć będzie praktycznych rozwiązań budowania struktury organizacyjnej, wspierającej doskonalenie procesów na wszystkich poziomach organizacji. Na bazie filmu poznamy sposoby zarządzania pomysłami pracowniczymi i ich praktyczna realizacją.

Istotne pytania


 • jak zbudować zespół skuteczny we wdrażaniu lean ?
 • jak kształtować relacje w trakcie wdrożenia?
 • jak kaskadować cele i zadania w ramach zespołów ?
 • jak i kiedy realizować pomysły pracownicze?

Rafał Mówka

Rafał Mówka

Plant Lean Six Sigma Manager

Jabil Circuit Poland

Obszary specjalizacji:
– mapowanie procesów
– SMED
– Kaizen Events
– przepływy
– organizacja layoutu
– planowanie produkcji
– TWI
– zarządzanie systemem akordowym

GOSPODARZE WIZYT REFERENCYJNYCH

GOSPODARZE WIZYT REFERENCYJNYCH

MONDELEZ
POLSKA S.A.

ul. Czekoladowa 1
55-075 Bielany Wrocławskie

Mondelez Polska S.A. to producent znanych słodkich przekąsek, takich jak: czekolady Milka i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciastka Milka, OREO, belVita, Petitki, Lubisie, Delicje, San, Łakotki oraz cukierki Halls. Mondelēz International to także jeden z najbardziej znaczących pracodawców na Dolnym Śląsku. Nieustanny rozwój i dążenie do doskonałości w każdym zakresie to tylko niektóre elementy, składające się na klimat innowacyjności i ciągłego doskonalenia. Rok 2016 przyniósł rekordowo wysoką wielkość produkcji oraz znaczcy rozwój porfolio wyrobów w bielańskiej fabryce. Wizyta referencyjna w Modelez S.A. to źródło cennej wiedzy dotyczącej wzorcowych rozwiązań z zakresu Lean Management w produkcji spożywczej.

NSK STEERING SYSTEMS EUROPE
POLSKA SP. Z O.O 

ul. Jachimowicza 17
58-300 Wałbrzych

NSK to wiodący producent łożysk tocznych oraz rozwiązań w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych. Firma rozpoczęła działalność w Tokio w roku 1916, jako pierwszy japoński producent łożysk. Działamy zatem nieprzerwanie od ponad 100 lat! Produkty i rozwiązania NSK są wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem – nawet w najcięższych warunkach. Wysoce precyzyjne łożyska toczne wykorzystywane są w turbinach wiatrowych i obrabiarkach. Nasze komponenty liniowe występują w liniach produkcyjnych, a części motoryzacyjne instalowane są w pojazdach niemalże każdego znanego producenta samochodów. Wizyta referencyjna to świetny sposób na poznanie japońskich standardów zarządzania produkcją.

a
a
a
a
Agata Zabielskaw
a
Koordynator  Zintegrowanegow
Programu Lean 6 Sigmaw
a

a
a
a
a

Marcin Surgieniewicz
a
Advanced Production
System Leader
a

separator2-1